Dit is de presentatie van ons Meerjarenbeleidsplan. Ga naar wvozorg.nl

Samen voelt beter

Jaap Wielaart & Angela Kallewaard

Jaap Wielaart & Angela Kallewaard

Raad van Bestuur WVO Zorg

Samen voelt beter

Met groot genoegen presenteren wij ons nieuwe meerjarenbeleidsplan. We hebben intensief samengewerkt met veel betrokkenen en zijn erg trots op het resultaat. En op ieders enthousiaste inzet en inbreng. Het is een mooi plan geworden dat ons vertrouwen geeft voor de toekomst. Een plan waarmee we samen groeien. Groeien jullie mee?

Meteen naar ons meerjarenbeleidsplan

Intro

Het meerjarenbeleidsplan geeft richting voor de lange termijn en vormt het kader voor de uitwerking van concrete plannen tot 2022. Alles wat we gaan doen komt voort uit onze zorgfilosofie Planetree: een manier van denken, kijken, luisteren en doen waarbij mensgerichte zorg voorop staat.

De vier hoofdlijnen uit ons meerjarenbeleidsplan zijn verwerkt in de Planetree boom, met als kern mensgerichte zorg. We zijn in verbinding met onze cliënten, familieleden en met elkaar. Samen iedere dag de moeite waard maken. Samen voelt beter.

Tree
a
b
c
d

WVO Zorg in een veranderende wereld

De wereld om ons heen verandert continu. Het is dus belangrijk mee te bewegen en flexibel, alert en visionair te zijn. We zien enkele trends die invloed hebben op de Nederlandse, Zeeuwse, en dus onze zorg.

Diagram

Demografie

Demografie

In heel Nederland neemt het aantal ouderen toe. Zeeland is de meest ontgroende en vergrijsde provincie van het land. Wat inhoudt dat het aantal kwetsbare ouderen stijgt terwijl het aantal zorgmedewerkers en behandelaars juist daalt.

Diagram

Economie

Economie

Na een periode van recessie krabbelt de Nederlandse economie weer op. Mensen hebben meer te besteden en de huizenmarkt ontwikkelt zich. Er is bij ons extra budget om de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Wel blijft het een uitdaging om in de krappe arbeidsmarkt voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden.

Diagram

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan we duurzaam om met energie, water, grondstoffen en materialen. Dit is in het belang van onze cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, collega’s en de omgeving. Zo dragen wij bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Diagram

Ontwikkelingen in de zorg

Ontwikkelingen in de zorg

Omdat ouderen langer zelfstandig wonen stijgt de zorgvraag naar wijkverpleging en intensiveert de zorg in een verpleeghuis. Dit vraagt om nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe woonvormen en maatwerkoplossingen voor cliënten.

Diagram

Technologie & digitalisering

Technologie & digitalisering

De samenleving digitaliseert in hoog tempo, dit is behulpzaam bij het ontwikkelen van gemaksdiensten door het inzetten van domotica, leefstijlmonitoring en gegevensuitwisseling. Ook kan dit een antwoord zijn op de krapte op de arbeidsmarkt.

Diagram

Aandacht voor welzijn

Aandacht voor welzijn

De visie op zorg is de afgelopen tijd veranderd. Niet langer staat ziekte centraal maar juist het welzijn van cliënten. Preventie en focus op wat ouderen wél kunnen zijn daarmee belangrijke onderwerpen geworden.

Diagram

Nieuwe generatie ouderen

Nieuwe generatie ouderen

De nieuwe generatie zorgvragers, de ‘baby-boomers’, heeft andere wensen en behoeften. Deze mensen staan vaak volop in de samenleving en willen op hun eigen wijze doorgaan. Ook wanneer gezondheid en functioneren achteruitgaan. Dit geeft een diverse zorgvraag en vraagt om een breed zorgaanbod waarbij de benadering maatwerk- en belevingsgericht is.

Samen groeien

Stepped Care - zorg en welzijn persoonlijk en op maat

Lees meer

Geriatrische revalidatiezorg op Topniveau

Lees meer

Hét Zeeuws expertise- en informatiecentrum voor ouderenzorg

Lees meer

Innoverend en Ondernemend

Lees meer

Wonen op hoog niveau in unieke gebouwen

Lees meer
a

Samen maken we iedere dag de moeite waard

'Zorg en welzijn persoonlijk en op maat door Stepped Care'

b

Samen zijn we verbonden

'Het versterken van verbindingen in het zorgnetwerk'

a
b
c
d
c

Samen zijn we de beste werkgever

'Collega's en vrijwilligers waarderen en betrekken'

d

Samen kunnen we meer

'Het beste uit onszelf halen door te leren van elkaar'

Onze missie en visie:

WVO Zorg maakt iedere dag de moeite waard

Ambitie:

Zorg en welzijn, persoonlijk en op maat

  • Samen denken
  • Samen doen
  • Samen groeien

Samen groeien

meerjarenbeleidsplan 2019 - 2022

Download PDF